Marius Warholm Haugen

A blog about libraries, literature and (digital) scholarship.


Legg igjen en kommentar

«Newsroom» på British Library og «Europeana Newspapers»

British Library lanserer en ny spesiallesesal som gir forskere tilgang til aviser helt tilbake til 1600-tallet. Avisene blir tilgjengelig på mikrofilm eller via bibliotekets digitale samlinger.

Les mer her: http://www.theguardian.com/books/2014/apr/28/british-library-33m-pound-newspaper-reading-room?CMP=twt_gu

Lanseringen er symptomatisk for den økende interessen for aviser i historisk forskning. De siste årene har både British Library og andre nasjonal- og forskningssbibliotek i Europa satset tungt på digitalisering av historiske avissamlinger.

Europeana og The European Library er i gang med prosjektet «Europeana Newspapers», som skal gjøre 18 millioner sider med historiske aviser tilgjengelig via et nytt søkegrensesnitt, hvorav 10 millioner av sidene skal være søkbare i fulltekst. Les mer her: http://www.europeana-newspapers.eu/

Digitaliseringen gjør det mulig å foreta store sveip i et materiale som tidligere har vært relativt utilgjengelig og uoversiktlig. Samtidig er det store utfordringer knyttet til søkbarheten i databasene. Som regel er tekstene gjort tilgjengelig for fulltekstsøk via såkalte OCR-scans (Optical Character Recognition), som fortsatt har en høy grad av unøyaktighet.

Uansett skaper slike databaser nye forutsetninger for å drive forskning på en type dokumenter som tidligere har blitt oversett eller nedprioriert av litteratur- og kulturvitere.

Hva kan gamle aviser fortelle oss om litterature, kulturen og kunsten i en bestemt epoke? Det er bare å vente i spenning på hva forskerne nå skal grave frem, eller komme i gang med gravingen selv.

Reklamer