Marius Warholm Haugen

A blog about libraries, literature and (digital) scholarship.


Legg igjen en kommentar

Strindbergs brev og Lagerlöf samlede verker i Litteraturbanken.se

Den svenske Litteraturbanken er en fritt tilgjengelig ressurs for forskning, undervisning og folkeopplysning. Siden samler et utvalg av tekster fra den svenske litterære kulturarven. Tekstene er søkbare, og en del kan også lastes ned som epub-filer til lesebrett, nettbrett eller mobiltelefoner.

Siden inneholder i tillegg tematiske ressurser til anvendelse i forskning og utdanning, både i skoleverket og i høyere utdanning. En samling introduksjoner og essayer behandler bestemte forfatterskap, perioder og temaer.

En av delene gir tilgang til August Strindbergs brev (samt telegrammer, billetter og postkort), i fra Strindbergsällskapets utgave.

Skjermbilde 2018-03-05 kl. 14.06.15.png

Dick Claésson, hovedredaktør av Litteraturbanken, skriver følgende om denne ressursen:

Det är en enorm källa till kunskap. Inte bara för att breven kastar ett både obarmhärtigt och samtidigt milt ljus över Strindbergs liv och gärning: här finns dessutom kunskap, i någon form eller annan, att hämta om snart sagt allt mellan himmel och jord. Vill du veta mer om Parisabsinthmoln, Lund, huvudvärk, Bonniers, manlighet och omanlighet, om förhållandet till kvinnan, eller om någon Napoleon som suttit på Frankrikes tron? Då kan du med fördel vända dig till Strindbergs brev.

Han har også noen tips til hvordan man best kan søke i basen:

Du kan söka på exakt ordalydelse. (Tänk då på att Strindberg kan ha stavat ”kvinna” som ”qvinna”.) Du kan söka på ett ords början, eller dess slut. Du kan söka efter en fras. Du kan söka efter en liten del av ett ord (om du till exempel vill fånga ”omanlighet” samtidigt med ”manlighet”.) Du kan även söka på ett ord i alla dess böjningsformer: så ger exempelvis en sökning efter ”jag” inte färre än 61.888 träffar när böjningsformer är påslagna – Strindberg hade ett kärleksfullt förhållande till ordet i alla dess former.

En annen flott del av Litteraturbanken er Selma Lagerlöf-arkivet, som blant annet inneholder elektroniske utgaver av alle Lagerlöfs verker publisert i hennes levetid. Noen av disse verkene er også tilgjengelige som faksimilie-utgaver, altså som kopi av eldre, trykte utgaver. Det er også tilgjengelig tekstkritiske utgaver av Gösta Berlings saga og Osynliga länkar.

God lesning!

Reklamer


Legg igjen en kommentar

E-boken som håndverk og forskningsverktøy: The Making of a Broadside Ballad

En nylig publisert e-bok (februar 2016), The Making of a Broadside Ballad, utforsker det elektroniske formatets muligheter, ikke bare til formidling av vitenskap, men også som redskap for den vitenskapelige prosessen.

Boken er den første fagfellevurderte publikasjonen hos EMC Imprint – Publishing Multi-Media Literary and Cultural Studies, 1500-1800. Dette er plattform for elektroniske publikasjoner innen forskning på tidligmoderne litteratur, kultur og bokhistorie, drevet av The Early Modern Center (University of California, Santa Barbara).

Boken dokumenterer, beskriver og reflekterer over prosessen med å lage en «broadside ballad» (skillingstrykk i tverrformat) med tidligmoderne metoder, fra fremstillingen av papir til fremføringen av skillingsvisen.

Boken, hvis det i hele tatt er riktig ord for denne publikasjonen, er en nettleser-basert publikasjon som kombinerer tekst, bilder og videoer. De ulike kapitlene inneholder såkalte «How to»-filmer, introduksjonsvideoer til de ulike trinnene i  produksjonsprosessen, samt vitenskapelige artikler om det aktuelle temaet, for eksempel om valg av melodier til skillingsvisene.

I introduksjonen til boken beskriver redaktørene, Patricia Fumerton, Andrew Griffin og Carl Stahmer, motivasjonen for prosjektet ut fra det følgende spørsmålet: «What alchemical reaction would occur if we combined experiential knowledge of craftwork with humanistic questions about meaning, reading, and the circulation of texts?»

Forskningsprosjektet og -publikasjonen er et eksempel på såkalt «critical making», hvor prosessen med å skape et objekt blir et utganskpunkt for humanistisk kritisk utforskning og refleksjon. Gjennom selv å gjennomgå prosessen med lage et skillingstrykk kommer forskerne i kontakt med forskningsobjektet på en helt annen måte enn tidligere, hvilket bringer frem nye spørsmål:

[…] questions not only about how material objects operate in the world, but also how they are made, from what they are made, how it feels to make them, how it feels to interact with the technologies required for their production, and how they are built from the pulp up. And, indeed, the focus on the materiality of the objects has, until this project, largely been matched by a blindness to our own bodies: the apparently immaterial scholar largely looms bodiless over printed works rather than getting his or her hands dirty. (Andrew Griffin, Why Making?)

Spesielt interessant i dette tilfellet er at fremstillingen av e-boken blir en fordobling av denne «kritiske produksjonsprosessen», som gjør det mulig for forskerne å reflektere over de materielle vilkårene for meningsproduksjon også ut fra deres egen historiske situasjon. Slik Carl Stahmer skriver i kapitlet «Why Edit Digitally: Scalar and the Decorum of Form«:

In working through the constraints and possibility of the digital interface, we confront the same relationship between form, function, and meaning that the volume attempts to elucidate with regard the printing press and broadside ballad.

The Making of a Broadside Ballad er et interessant bidrag, både til forskning på tidligmoderne skriftkultur og til forsøket på å fornye den vitenskapelige publiseringspraksisen i vår egen tid.


Legg igjen en kommentar

App for ebøker fra Ebrary.

Ikke alle er klar over at det finnes en egen app som gjør det mulig å lese elektronisk bøker fra ebrary på nettbrett. Personlig synes jeg dette er langt bedre enn å lese på skjerm. Det er dessverre heftet visse restriksjoner ved bruken, slik som at man ved nedlastning kun har boken til låns i fjorten dager. Det ser imidlertid ut til å være mulig å gjenta lånet på nytt, så lenge man sørger for først å slette boken fra ebrary-app’en. Online lesing er også mulig, men det sier seg selv at det ofte vil gå noe saktere å «bla om».

Slik går dere fram:

Søk opp app’en  i app-store eller lignende, eller finn den via denne siden: http://www.ebrary.com/corp/mobile.jsp

For å ha tilgang til NTNU UB sin bokpakke i ebrary må dere selvfølgelig være tilkoblet NTNU-nettverket, enten ved å være på campus eller via vpn. Deretter må dere dessverre opprette brukernavn og passord på to steder (!), først på ebrary, så hos Adobe. Dette gjøres første gang dere logger dere inn via app’en. Fryktelig irriterende, men dere trenger heldigvis bare å gjøre det én gang. Så er det bare å søke opp bøker som dere ønsker, og sette i gang med å lese! Ønsker dere å laste ned boken for offline lesing er det en knapp i read-menyen som heter download.