Marius Warholm Haugen

A blog about libraries, literature and (digital) scholarship.


Legg igjen en kommentar

Moro med gamle aviser og tidsskrifter

I forbindelse med prosjektet Enlightenment News (sjekk ut vårt oppdaterte nettsted!) driver jeg og tråler franske og britiske aviser og tidsskrifter fra siste halvdel av 1700- og første halvdel av 1800-tallet. Jeg benytter meg i hovedsak av det franske nasjonalbibliotekets digitale bibliotek Gallica og Proquestbasen British Periodicals. Det er mye gøy som dukker opp i dette arbeidet, og som en hyllest til serendipiteten skal jeg forsøke å dele noen godbiter med dere her. Først ut, en annonse i det franske nyhetsbladet Affiches du Poitou, den 2. januar 1777, for en hestevogn. Det er fascinerende hvor mye det minner om en bruktbilannonse. Og like fascinerende er vel de små, men viktige forskjellene.

Skjermbilde 2015-02-10 kl. 14.47.46

Omtrentlig oversettelse: «Svært vakker kabriolet, i engelsk stil, med 4 seter, godt isolert (?), med vinduer, helt ny, med seletøy til to hester. Har kun kjørt til Paris» osv.

Reklamer


Legg igjen en kommentar

«Newsroom» på British Library og «Europeana Newspapers»

British Library lanserer en ny spesiallesesal som gir forskere tilgang til aviser helt tilbake til 1600-tallet. Avisene blir tilgjengelig på mikrofilm eller via bibliotekets digitale samlinger.

Les mer her: http://www.theguardian.com/books/2014/apr/28/british-library-33m-pound-newspaper-reading-room?CMP=twt_gu

Lanseringen er symptomatisk for den økende interessen for aviser i historisk forskning. De siste årene har både British Library og andre nasjonal- og forskningssbibliotek i Europa satset tungt på digitalisering av historiske avissamlinger.

Europeana og The European Library er i gang med prosjektet «Europeana Newspapers», som skal gjøre 18 millioner sider med historiske aviser tilgjengelig via et nytt søkegrensesnitt, hvorav 10 millioner av sidene skal være søkbare i fulltekst. Les mer her: http://www.europeana-newspapers.eu/

Digitaliseringen gjør det mulig å foreta store sveip i et materiale som tidligere har vært relativt utilgjengelig og uoversiktlig. Samtidig er det store utfordringer knyttet til søkbarheten i databasene. Som regel er tekstene gjort tilgjengelig for fulltekstsøk via såkalte OCR-scans (Optical Character Recognition), som fortsatt har en høy grad av unøyaktighet.

Uansett skaper slike databaser nye forutsetninger for å drive forskning på en type dokumenter som tidligere har blitt oversett eller nedprioriert av litteratur- og kulturvitere.

Hva kan gamle aviser fortelle oss om litterature, kulturen og kunsten i en bestemt epoke? Det er bare å vente i spenning på hva forskerne nå skal grave frem, eller komme i gang med gravingen selv.


Legg igjen en kommentar

Nye forskningsprosjekt på trappene

Forskningsgruppen jeg er med i, Enlightenment News, ledet av professor Paul Goring, er med i siste runde i tildeling av spydspissmidler på Det humanistiske fakultet. Vi er svært spente på den endelige avgjørelsen. Studieobjekt for prosjektet er aviser og andre periodika på (det lange) 1700-tallet. Den omfattende digitaliseringen av slike dokumenter har endret vilkårene for forskning, både fordi den har gitt enklere tilgang og fordi den gir nye muligheter til analyse og systematiske søk. Den pågående teknologiske utviklingen gjør det relevant å stille spørsmål ved hvordan vi driver humanioraforskning. Å diskutere de epistemologiske vilkårene og begrensningene innenfor det såkalte «digital humaniora»-feltet blir sentralt for prosjektet.

Bibliotekets har en viktig rolle å spille her, fordi det sikrer tilgangen til digitale primærkilder som British Periodicals. Samtidig vil en økt bruk av digitale verktøy innen humanioraforskningen kreve at biblioteket arbeider tettere med fagmiljøene for å sikre at de elektroniske ressursene våre er best mulig tilrettelagt for slik forskning. Enlightenment News er tenkt å være et foregangseksempel på et slikt samarbeid på NTNU.

Det humanistiske fakultet, NTNU

NTNU gikk inn i det nye året med et nytt slagord: Kunnskap for en bedre verden.
Flere forskere på Det humanistiske fakultet har i disse dager fått startsignal for nye forskningsprosjekt som vil bidra til ny kunnskap om verden og menneskene rundt oss – noen trinn på veien mot en bedre verden.

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd lyser hvert år ut fri prosjektstøtte til humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM). I knivskarp konkurranse, fikk Kaja Borthen fra Institutt for språk og litteratur finansiering til prosjektet The meaning and function of NOrwegian Tags (NOT).

Forskningsrådet og universitetene har avtalt et spleiselag for å finansiere flere av de unge forskertalentene enn de som fikk direkte tildeling fra forskningsrådet – det såkalte fellesløftet. Det humanistiske fakultet vil, sammen med NTNU sentralt og forskningsrådet, løfte Espen Storli (Institutt for historiske studier) og prosjektet The hidden companies of the global economy: the development of global…

Vis opprinnelig innlegg 215 ord igjen